DAKAF’20 AR – GE/PROJE PAZARI VE YARIŞMASI

  Atatürk Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF’20) AR-GE /     PROJE  PAZARI ve YARIŞMASI faaliyeti düzenlenecek olup katılım ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Proje hakkında bilgiler sistem üzerinden doldurularak proje açıklama bölümünde projenin amaç ve hedefleri, özgün değeri, yöntemi, katma değeri gibi bilgileri yer almalıdır.
 2. AR – GE ve Proje Pazarı; tüm öğrenciler, mezunlar, girişimci adayları, ölçek ve sektör ayırt edilmeksizin tüm işletme sahipleri ve çalışanları, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm üniversite/ araştırma kuruluşlarının personellerinin katılımına açıktır.
 3. AR – GE ve Proje Pazarına grup / öğrenci kulübü, topluluğu olarak katılım mümkün olup bu durumda bir katılımcının proje temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.
 4. AR – GE ve Proje Pazarına katılım ücretsizdir.
 5. Proje önerilerinde sayı sınırı yoktur.
 6. Katılımcılara etkinlik sonunda Katılım Belgesi verilecektir.

   Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

DAKAF’20 AR – GE/PROJE PAZARI YARIŞMASI

   AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI BAŞVURU TAKVİMİ

   Başvuru Başlangıç Tarihi: 20.01.2020 Saat 00:01

   Son Başvuru Tarihi: 28.02.2020 Saat 23:59

  AR-GE ve PROJE PAZARI SERGİSİ

  Tarih: 5-6 Mart 2020

  Saat: 09:00 – 17:00

  Yer: Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF’20)-Recep Tayyip ERDOĞAN Fuar Merkezi-Erzurum

  PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Projeler; başvuru koşullarına uygun olmaları ve sağlayacakları katma değer/fayda, içerdiği inovasyon, uygulanabilirlik ve özgünlük açısından Proje     Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Tüm proje başvuru sahipleri 5-6 Mart 2020 tarihli Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı   etkinliğinde   kendilerine tahsis edilen alanda proje fikirlerini tavsiye edilen formatta (poster, görsel vb.) sunacaktır. 28.02.2020 tarihi saat 23:59’a   kadar  sisteme   kaydedilmeyen projeler   değerlendirmeye   alınmayacaktır. Proje   Değerlendirme Komitesi  Üyeleri DAKAF’20   Organizasyon Komitesi   tarafından uzmanlık   alanlarına göre   belirlenecektir.

  AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI DEĞERLENDİRME ve ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

  AR-GE ve Proje Pazarı’na başvuran projeler üzerinde yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren projeler belirlenecek ve DAKAF’20 Fuar     Organizasyonunda düzenlenecek törenle ilan edilecektir. Başvuran projeler arasından;

  Birinciye 5.000TL,

  İkinciye 3.000TL,

  Üçüncüye 2.000TL ödül ön kuluçka desteği ve çeşitli hediyeler verilerek proje sahiplerine talepleri doğrultusunda danışmanlık desteği de verilecektir.

  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  1. Projenin somut çıktıları ve amacı net bir şekilde açıklanmış mıdır?
  2. Proje fikri yenilik içermekte midir?
  3. Proje çıktısının, ticarileşme ve endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?
  4. Proje çıktısının pazar potansiyeli var mıdır?
  5. Proje çıktısı için patent/faydalı model başvurusu yapılmış mıdır/yapılabilir mi?
  6. Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak ve ekonomiye katkı sağlanabilecek midir?
  7. Proje çıktısının sosyal ve/veya çevresel fayda sunabilme potansiyeli var mıdır?
  8. Proje fikrinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına katkısı var mıdır?

  FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

  • Proje katılımcıları sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan projelerle katılım sağlayabilir. Eğer katılımcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan proje içeriğini, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kullanır ise, üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden katılımcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.
  • Projelerin fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak proje katılımcılarının sorumluluğunda olup, Atatürk Üniversitesi/KUDAKA/Proje Değerlendirme Komitesinin herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  DİĞER HÜKÜMLER

  • Projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
  • AR-GE ve Proje Pazarını işbirliği içerisinde düzenleyen Atatürk Üniversitesi ve KUDAKA etkinliğin duyuru ve haberini yapmak amacıyla sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi – yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
  • Proje pazarı yarışmasına katılan projelerin, daha önce başka bir etkinlik kapsamında ödül almamış olması gerekmektedir. Daha önce ödül almış projeler, fuarda sergilenme fırsatı bulacak fakat yarışmada değerlendirilmeyecektir.
  • Atatürk Üniversitesi ve KUDAKA gerekçe göstermeksizin etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.
  • Dereceye giren projeler kapsamında başvuru sahiplerine ürün ticarileştirme, patent/faydalı model başvurusu, ulusal-uluslararası hibe ve destek mekanizmalarına başvuru konularında KUDAKA tarafından teknik danışmanlık hizmeti verilecektir.

  KURULLAR ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Onur Kurulu

  • Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI
        Atatürk Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN
        KUDAKA Genel Sekreteri

  Düzenleme Kurulu

   Prof. Dr. Süleyman TOY

   Prof. Dr. Gonca ALAK

   Müzeyyen İNCİ

   Fatih Yılmaz

   Ozan Gündüz

   Doç. Dr. Ersin KARAMAN

   Dr. Öğrt. Üyesi Yakup UZUN

   Dr. Öğrt. Üyesi M. Engin KOCADAĞISTAN

   Dr. Öğrt. Üyesi Tuna BATUHAN

   Dr. Öğrt. Üyesi Yasemin KAYA

   AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

   Yarışmaya dair tüm sorular aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden yanıtlanacaktır.

   İletişim Kişisi 1: Prof.  Dr. Süleyman TOY, Prof. Dr. Gonca  ALAK, Müzeyyen İnci 

   Atatürk  Üniversitesi  Kariyer Planlama ve  Mezun  İzleme  Uygulama ve Araştırma Merkezi: 0 (442) 231 63 21 – 0 (442) 231 63 25
   0 (442) 231 57 81

   KUDAKA: 0 (442) 236 61 11 / 132

   E-posta: dakaf@atauni.edu.tr

Proje pazarı başvuruları sona ermiştir.