Forum Hakkında

WhatsApp Image 2019-12-12 at 13.54.29

“Anadolu’nun Zirvesinde Kariyer Forumu”nda yerini almaya hazır mısın?​

 

Bölgesel Kariyer Fuarlarının sadece işverenler ile işgücü potansiyelini oluşturan gençler arasında bir köprü olmanın ötesinde bilimsel bir tartışma ortamı sunması gerektiği düşüncesiyle; 5-6 Mart 2020’de Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarının (DAKAF 2020) bir parçası olarak “Anadolu’nun Zirvesinde Kariyer Forumu” düzenleniyor.

Kariyer planlama ve kariyer gelişimi başta olmak üzere istihdam olanakları, mesleklerin geleceği, işveren beklentileri ve kişisel gelişim gibi birçok alanda söyleyecek sözü olan herkesi bir araya getirmeyi amaçlayan “Anadolu’nun Zirvesinde Kariyer Forumu” interaktif içeriği ile renkli bir platform olarak katılımcılarıyla buluşmayı amaçlamaktadır.

Forum kapsamında katılımcılar alanında önde gelen uzmanların, iş adamlarının, araştırmacıların ve devlet adamlarının sunum yapacağı seminerlere, söyleşilere, B2B (business to business) görüşmelere ve odak grup toplantılarına katılma imkânı elde edeceklerdir. Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında katılımcılar mülakat odalarında işveren temsilcileriyle görüşme imkânı bulacak; iş kulübü etkinliklerine katılabilecek ve işverenlere özgeçmişlerini iletebileceklerdir. Forum kapsamında düzenlenecek olan bu etkinlikler sayesinde katılımcılar dünyada ve Türkiye’de kariyer planlama ve mesleki değişimler ile ilgili gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulmuş olacaklardır.

Forum kapsamında yapılacak konuşmalar öğrenciler açısından başlıca bir öğrenme ve kişisel gelişim deneyimi sunacaktır. Forum sayesinde öğrencilerin dünyada ve Türkiye’deki iş piyasası ve sektörel gelişmelerden haberdar olmaları sağlanacaktır. Bu sayede öğrencilerin kariyer gelişimi ve yönetimi konusunda bilinçlenmeleri ve vakit kaybetmeden kendi kariyer planlarını yapmaları teşvik edilmiş olacaktır. Bu kapsamda ayrıca öğrencilerin sahip oldukları beceriler ile kariyer seçenekleri arasında doğru bir eşleştirme yapmaları sağlanarak; eğitim dönemlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri ve mesleki seçenekler arasında doğru yönde seçim yapmaları da desteklenmiş olacaktır. En önemlisi düzenlenecek forum sayesinde öğrencilerin kendi farkındalıklarını artırmalarına; becerilerini, değerlerini ve ilgi alanlarını anlamalarına yardımcı olunacaktır. Forum sayesinde ayrıca öğrencilerin kariyer alternatifleri ve çalışma hayatı hakkında gerçekçi algılara sahip olmaları; mezuniyet sonrası eğitim ve kariyer seçenekleri konusunda bilinçlenmeleri; iş arama süreçlerini öğrenmeleri ve bu konudaki becerilerini artırmaları; sektörel bilgiler edinmeleri ve farklı sektörlerden uzmanlar ve yöneticilerle iletişim ağı kurmaları sağlanmış olacaktır.

Forum kapsamında kariyer planlama ve gelişimi, mesleklerin geleceği, kişisel gelişim ve ilgili diğer alanlarda araştırmalar yapan bilim insanlarına da geniş bir kitle ile bilimsel çalışmalarını buluşturma olanağı sağlanmış olacaktır. Forum aynı zamanda ülkemizde istihdamın büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında bilgilerini, farkındalıklarını ve kapasitelerini artırmalarına da fırsat sunacaktır. Son olarak forum, üniversite kariyer merkezlerinin daha aktif hale getirilerek işverenler ile ilişkilerini güçlendirmesine, kendilerinden beklenen hizmet ve etkinlikleri daha nitelikli şekilde üretebilme konusunda bilgi ve tecrübelerini artırmalarına ve karşılıklı bilgi paylaşımına da imkân vermiş olacaktır.