Forum Konu Başlıkları

 

Forum konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  1. Çalışma hayatı yetkinlikleri, iş yaşamı becerileri ve kişisel gelişim

(Öz geçmiş hazırlama, iş/staj arama yöntemleri, mülakatlara hazırlık eğitimleri, zaman yönetimi, problem çözme ve iletişim becerileri gibi konuları kapsar)

  1. Kariyer araştırmaları, kariyer planlama ve mesleki rehberlik

(Kariyer planlama ve kariyer danışmanlığı alanında yapılan çalışmaları kapsar)

  1. Girişimcilik ve proje yönetimi

 (Farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde iş geliştirme ve girişimcilik konularında yapılan çalışmalar ile proje hazırlama, yönetme ve uygulama becerilerini geliştirmeyle ilgili çalışmaları kapsar)

  1. Geleceğin meslekleri, mesleklerin gelecekleri

 (Kariyer gelişim olanakları ve mesleklerle ilgili bilgilendirme etkinliklerini ve öğrenci işveren ilişkilerini kapsar)

  1. Kariyer planlamada networking

(İletişim ağı oluşturma, çevrimiçi kariyer rehberliği hizmetlerinden yararlanma, sosyal medya platformlarının kariyer gelişimine hizmet eder nitelikte kullanılması ve erişim ağının genişletilmesi konularını kapsar)

  1.      Kariyer planlamada etkili teknoloji kullanımı ve sosyal medya yönetimi
  2.       Üniversite ve kariyer İlişkisi

                  (Üniversite Kariyer Merkezlerinin misyonu, vizyonu, amaçları, işleyişi  faaliyetleri,sorunları ve beklentileri ile ilgili konuları kapsar)

  1.        Kariyer ve mezun ilişkisi

                  (Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun- üniversite işbirliğini güçlendirilmesi ile ilgili konuları kapsar)